Relacja ze spotkania informacyjnego we Wrocławiu, 16 października 2015 r.

– Seria spotkań, z którą ruszyliśmy w Polskę ma służyć dwóm celom: po pierwsze popularyzacji idei Powiernictwa Kresowego i zbieraniu zgłoszeń od właścicieli majątków kresowych i ich spadkobierców. Po drugie, odpowiedzi na kłamliwą propagandę polityczną, która fałszywie przedstawia kwestię naszych prawnie uzasadnionych roszczeń – mówił we Wrocławiu Konrad Rękas, prezes organizacji zajmującej się restytucją majątkową na dawnych polskich ziemiach wschodnich.

więcej na konserwatyzm.pl


Zapis wystąpienia prezesa Konrada Rękasa we Wrocławiu

cześć I

cześć II

część III