Zaproszenie do Chełma

Czy Polakom należą się rekompensaty od władz ukraińskich za majątki pozostawione za Bugiem?

Jakie są szanse na restytucję polskiej własności na Kresach?

Co wynika ze stowarzyszenia Ukrainy z Unią Europejską z punktu widzenia spadkobierców dawnych polskich właścicieli?

Na te i inne pytania związane także z bieżącą sytuacją na Ukrainie i wzajemnych relacjach polsko-ukraińskich będzie można porozmawiać na spotkaniu zorganizowanym wspólnie przez Powiernictwo Kresowe oraz Wyższą Szkołę Stosunków Międzynarodowych i Komunikacji 24. listopada (wtorek) o godz. 17.00 w gmachu uczelni przy ul. Wojsławickiej 8A .

Ziemia chełmska na mapie Rzeczypospolitej z 1739 r