Akcja ?Wołyń?

Sprawa Kresowa wciąż żywa jest wśród rdzennych mieszkańców dawnych polskich ziem, położonych za obecną granicą wschodnią RP. 19. grudnia nasi sympatycy z Wołynia przeprowadzili informacyjną akcję ulotkową na ulicach m.in. Włodzimierza Wołyńskiego, Kowla i Łucka, przekazując zarówno miejscowym Polakom, jak i Ukraińcom informacje na temat działalności i celów Powiernictwa Kresowego.

Restytucja Kresow

- Po próbach przemilczania kwestii restytucyjnych, media, politycy, a przede wszystkim władze ukraińskie zmuszone były wreszcie niedawno do przyznania, że problem faktycznie istnieje, a nawet że musi zostać rozwiązany na drodze prawnej. W dyskusji, która obecnie coraz głośniej toczy się na Ukrainie, także w środkach masowego przekazu pojawia się jednak wiele błędnych opinii i celowych przekłamań. Ta i kolejne planowane przez nas akcje mają na celu przekazanie zainteresowanym podstawowych informacji bez pośredników i bez upiększeń, za to w duchu prawdy i porządku prawnego, czyli wartości, do których od początku odwołuje się Powiernictwo Kresowe – tłumaczy Konrad Rękas, prezes organizacji.

Jak zapowiedział, kolejne akcje mają zostać zorganizowane między innymi we Lwowie oraz w Kijowie. Relację (utrzymaną w tonie polemicznym i niewolną od błędów merytorycznych) zamieściła główna gazeta polityczna regionu – dziennik „Wołyń”.