Witamy w Unii Europejskiej ? wraz z naszymi majątkami

Aktywiści Powiernictwa Kresowego prowadzą akcje informacyjne na temat celów i działalności organizacji. Ostatnia odbyła się w Warszawie – poprzednie między innymi we Włodzimierzu Wołyńskim, Kowlu i Łucku.

20151229b

Akcja - mająca na celu poszerzenie wiedzy Ukraińców mieszkających w Polsce, jak i oczywiście Polaków w kwestii restytucji majątków polskich na dawnych Kresach Wschodnich Rzeczypospolitej rozpoczęła się przed centrum ukraińskiego emigracji w Polsce – budynku Ukraińskiego Świata ,gdzie członkowie Powiernictwa Kresowego rozdawali ulotki w języku ukraińskim oraz rozwiesili informacyjne plakaty stowarzyszenia. Dostali się oni również do środka pomieszczenia gdzie zostawili część ulotek kierownictwu organizacji. Następnie miejsce akcji przeniosło się do miejsc kultu religijnego Ukraińców (cerkwi unickich), gdzie w miejscu na ogłoszenia również zostawiono ulotki w języku ukraińskim. Podobny zestaw informacyjny przekazano pracownikom Ambasady Ukraińskiej w Polsce, którzy z zainteresowaniem przyjęli rzeczone materiały.

20151229a

20151229c