Pozwy także przeciw Litwie

Podczas spotkania Powiernictwa Kresowego w Zielonej Górze (12. marca 2016 r.) powrócił poruszany wcześniej także m.in. w Gdańsku problem odszkodowań/restytucji od państwa litewskiego.

 Zielona

Pomimo – a może właśnie w związku z trudnościami czynionymi przez rząd w Wilnie – Powiernictwo Kresowe jest również przygotowane do reprezentowania dawnych mieszkańców Wileńszczyzny, Kowieńszczyzny, Żmudzi w restytucyjnych sprawach sądowych.