Spotykamy się w Krakowie

Kraków – Lwów, wspólna sprawa. Zapraszamy na rozmowę o prawnych aspektach procesu odzyskania własności bądź uzyskiwania odszkodowań za mienie pozostawione na Kresach Wschodnich Rzeczypospolitej. Niedziela, 17 kwietnia, godzina 17:00, CAFE CZEKOLADA, ul. Bracka 4, 31 - 005 Kraków.