Pytania Powiernictwa Kresowego do Komisji Europejskiej

Europoseł Michał Marusik (KNP) konsekwentnie reprezentuje interesy Kresowian - dawnych właścicieli w Parlamencie Europejskim! Oto treść jego kolejnego wystąpienia - zapytań skierowanych do Komisji Europejskiej 12. lipca 2016 r.

 

Pytanie wymagające odpowiedzi pisemnej P-005679/2016
do Komisji Europejskiej - art. 130 Regulaminu

Michał Marusik (ENF)

Przedmiot: Ochrona własności

Czy według Komisji Europejskiej Ukraina zniesie zakaz posiadania ziemi przez obywateli państw UE?

Czy według Komisji Europejskiej Ukraina uzna właściwość sądów państw UE oraz ETS?

Czy Komisja Europejska zamierza poprzeć postulat restytucji własności zabranej na Ukrainie w czasach sowieckich?