Z naszej walki o Prawdę i Sprawiedliwość

Powiernictwo Kresowe stale monitoruje zarówno bieżące i niestety coraz częstsze przypadki naruszania polskiego porządku prawnego przez przenikających do naszego kraju banderowców - jak i działania organów wymiaru sprawiedliwości dla wyjaśnienia historycznych, ale nieprzedawnialnych zbrodni OUN-UPA i innych - oraz bezwzględnego ukarania ich sprawców.

 

 

Nasz prezes, kol. Konrad Rękas zapytał Prokuratura Generalnego o postępowania przeciw Ukraińcom czynnie propagującym banderyzm w Polsce, znieważającym polskie symbole narodowe i miejsca pamięci. Odpowiedź pokazuje skalę bezradności państwa polskiego - a może już wprost jego zinwigilowania przez obce siły:

PK1

 

IPN - Komisja Ścigania Zbrodni przeciw Narodowi Polskiemu zasłaniając się kpk nie udziela szczegółowych informacji na temat trwających postępowań. A że śledztwo w sprawie Rzezi Wołyńskiej trwa już 16 lat...

Nb. oznacza to, że III RP w ogóle uznała za stosowne zająć się tematem dopiero po 11 latach istnienia (mniej więcej 5-krotnie zaniżając przy tym liczbę ofiar banderowskich)!

PK21

 

PK22

 

Ciąg dalszy informacji IPN na temat postępowań prowadzonych w sprawie zbrodni banderowskich. Zastanawia zwłaszcza fragment o śledztwach umorzonych ze względu na "brak ustawowych znamion ludobójstwa"...

PK31

 

PK32

 

Niestety, jak widać  - ani prokuratorzy, ani IPN nie spieszą się z wykonywaniem swych obowiązków. Tak oto po raz kolejny Prawda i Sprawiedliwość są składane na ołtarzu fałszu znanego jako "strategiczne partnerstwo z Ukrainą"...