Powiernictwo Kresowe - dlaczego powstało, do czego zmierza?

Zachęcamy do lektury wywiadu z Prezesem Konradem Rękasem przeprowadzonego dla "Myśli Konserwatywnej" przez red. Mariusza Matuszewskiego

Relacja ze spotkania informacyjnego we Wrocławiu, 16 października 2015 r.

– Seria spotkań, z którą ruszyliśmy w Polskę ma służyć dwóm celom: po pierwsze popularyzacji idei Powiernictwa Kresowego i zbieraniu zgłoszeń od właścicieli majątków kresowych i ich spadkobierców. Po drugie, odpowiedzi na kłamliwą propagandę polityczną, która fałszywie przedstawia kwestię naszych prawnie uzasadnionych roszczeń – mówił we Wrocławiu Konrad Rękas, prezes organizacji zajmującej się restytucją majątkową na dawnych polskich ziemiach wschodnich.

więcej na konserwatyzm.pl


Zapis wystąpienia prezesa Konrada Rękasa we Wrocławiu

cześć I

cześć II

część III

Powiernictwo Kresowe zaprasza do Wrocławia

Jakie są podstawy prawne rewindykacji polskich majątków na Kresach?

Jak zgłosić swoje zainteresowanie i rozpocząć procedurę restytucyjną?

Dlaczego można ubiegać się o odszkodowanie lub przywrócenie własności nie tylko na terenach II RP, ale również za Zbruczem?

Na te pytania odpowie prezes Powiernictwa Kresowego, Konrad Rękas na spotkaniu informacyjnym we Wrocławiu, w siedzibie Stowarzyszenia Polska-Wschód, ul. Kołłątaja 31, w piątek, 16 października o godz. 18.00.